poursmh

Om projektet

Personligt ombud för unga (pou) är ett projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden och ägs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH). Projektet bedrivs i samverkan med Po-Skåne och Schizofreniförbundet. Om projektet får avsedd effekt ska RSMH verka för att utöka målgruppen för statsbidrag att gälla även för POU.

Projektet pågår mellan 2022-2025.

Vem vi vänder oss till

Vi riktar oss till dig som är mellan 12-17 år, som upplever utmaningar i vardagslivet och som vill må bättre. Detta pågrund av exempelvis psykosociala svårigheter, psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du bor eller vistas i Västernorrland eller Skåne.

Det vi erbjuder

Insatserna bygger på dina önskemål och behov. Vi arbetar för att du ska få dina rättigheter tillgodosedda. Det kan därmed handla om att få tillgång till rätt skydd, stöd och hjälp. Insatsen bygger på ett relationsskapande med dig och ditt nätverk.

Aktuellt